Χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών με τον Internet Explorer


Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή

2. Απόκτηση πιστοποιητικού

3. Χρήση του πιστοποιητικού

4. Αποστολή κρυπτογραφημένου μηνύματος

5. Εξαγωγή πιστοποιητικού από τον Internet Explorer

6. Εισαγωγή πιστοποιητικού στον Internet Explorer

 

1. Εισαγωγή

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας δίνει τη δυνατότητα στα μέλη των συνδρομητών - φορέων του να αποκτήσουν ψηφιακά πιστοποιητικά για την ηλεκτρονική τους θυρίδα.

Για να αποκτήσετε ένα ψηφιακό πιστοποιητικό πρέπει καταρχήν να εμπιστευτείτε την Κεντρική Αρχή Πιστοποίησης του ΕΔΕΤ.

Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται ο τρόπος απόκτησης και χρήσης των ψηφιακών πιστοποιητικών με τον Internet Explorer. Αν διαχειρίζεστε το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο με το Netscape Messenger, επιλέξτε το αντίστοιχο εγχειρίδιο από εδώ.

2. Απόκτηση πιστοποιητικού

Για αποκτήσετε ένα ψηφιακό πιστοποιητικό για την ηλεκτρονική σας θυρίδα που χειρίζεστε με το Outlook Express πρέπει να επισκεφτείτε τη σελίδα έκδοσης πιστοποιητικού χρήστη με τον Internet Explorer. Η παραπάνω σελίδα απαιτεί πιστοποίηση ταυτότητας και γι αυτό θα πρέπει να συμπληρώσετε το "Ονοματεπώνυμο" σας και την "Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" και να πατήσετε το σύνδεσμο Επόμενο

Οι επόμενες σελίδες θα σας καθοδηγήσουν για την επιβεβαίωση της ταυτότητας σας στην αρχή καταχώρησης και την υποβολή της αίτησης.

Αν κατά την παραπάνω διαδικασία εμφανιστούν μηνύματα λάθους, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση χρηστών στη διεύθυνση harica.gr

Όταν η επεξεργασία της αίτησης σας ολοκληρωθεί θα ειδοποιηθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την παραλαβή του ψηφιακού πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί για εσάς. Το συγκεκριμένο μήνυμα περιέχει το σύνδεσμο που πρέπει να χρησιμοποιήσετε για να αποδεχθείτε και να παραλάβετε το πιστοποιητικό σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το πιστοποιητικό μπορείτε να το ανακτήσετε και να το χρησιμοποιήσετε μόνο από τον πλοηγό από τον οποίο κάνατε την αίτηση.

Αφότου ακολουθήσετε την διαδικασία που περιγράφεται στην παραπάνω σελίδα θα έχετε πλέον αποκτήσει το πιστοποιητικό σας και θα μπορείτε να το χρησιμοποιείτε.

3. Χρήση του πιστοποιητικού

Από τη στιγμή που έχετε αποκτήσει το ψηφιακό πιστοποιητικό σας έχετε την δυνατότητα να υπογράφετε τα μηνύματά σας ή να στέλνετε κρυπτογραφημένα μηνύματα. Η χρήση της υπογραφής μπορεί οριστεί ως προεπιλογή και να εφαρμόζεται σε όλα τα μηνύματα που αποστέλλετε ή να την καθορίζετε ξεχωριστά για κάθε μήνυμα που θέλετε να στείλετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Θα πρέπει να έχετε εισάγει σωστά την ηλεκτρονική σας διεύθυνση στο Outlook Express (όπως της εισάγατε κατά την διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού σας) για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το πιστοποιητικό σας.

Για να ορίσετε ως προεπιλογή τη χρήση της υπογραφής πρέπει να μεταβείτε στο Tools -> Options από το βασικό μενού του Outlook Express κα να επιλέξετε την καρτέλα Security:

Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέξτε το Digitally sign all outgoing messages και κατόπιν πατήστε το OK:

Από εδώ και στο εξής τα μηνύματα που θα στέλνετε θα είναι υπογεγραμμένα.

Στο παράθυρο New Message μπορείτε να ελέγξετε την υπογραφή του μηνύματος από το εικονίδιο . Η παρουσία του δηλώνει ότι το μήνυμα θα συνοδεύεται από την ψηφιακή υπογραφή σας. Εάν δεν επιθυμείτε να υπάρχει το πιστοποιητικό σας στο συγκεκριμένο μήνυμα μπορείτε να το αποεπιλέξετε πατώντας στο Sign από τη γραμμή εργαλείων του New Message:

Κατόπιν η διαδικασία αποστολής μηνύματος είναι η ίδια που ακολουθείτε και για ένα μη υπογεγραμμένο μήνυμα. Όταν επιλέξετε αποστολή για το μήνυμα, θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο, όπου απλά πρέπει να επιλέξετε Ok:

4. Αποστολή κρυπτογραφημένου μηνύματος

Για να δηλώσετε ότι θέλετε το μήνυμα να είναι κρυπτογραφημένο πρέπει να επιλέξετε το πεδίο Encrypt από τη γραμμή εργαλείων του New Message:

Για να αποστείλετε ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα θα πρέπει να έχετε το ψηφιακό πιστοποιητικό του παραλήπτη. Αν δεν έχετε το πιστοποιητικό του παραλήπτη θα σας εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα κατά την αποστολή του:

Εάν παραλήπτης του μηνύματος σας έχει πιστοποιητικό από την Αρχή πιστοποίησης του ΕΔΕΤ, τότε μπορείτε να το αναζητήσετε και να το αποθηκέυσετε στον υπολογιστή σας από τη σελίδα αναζήτησης πιστοποιητικών.

Για να ελέγξετε ποιοι είναι οι χρήστες των οποίων έχετε τα πιστοποιητικά, μεταβείτε στο Tools -> Options και από την καρτέλα Security επιλέξτε το Digital IDs.... Στο παράθυρο Certificates επιλέξτε την καρτέλα Other People:

5. Εξαγωγή πιστοποιητικού από τον Internet Explorer

Εφόσον το ψηφιακό σας πιστοποιητικό έχει εγκατασταθεί σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον (π.χ. τον Internet Explorer του προσωπικού σας υπολογιστή), μπορείτε να το εξάγετε ώστε να μπορείτε να το μεταφέρετε σε κάποιο άλλο περιβάλλον.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν κατά τη διαδικασία ανάκτησης του πιστοποιητικού είχατε επιλέξει Yes στην επιλογή Προστασία μυστικού κλειδιού, δε μπορείτε να εξάγετε το πιστοποιητικό σας.

Από το βασικό μενού του Internet Explorer πηγαίνετε στο Tools -> Internet Options... και επιλέγετε το Certificates... από την καρτέλα Content:

Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέξτε την καρτέλα Personal:

Το προσωπικό σας πιστοποιητικό θα πρέπει να εμφανίζεται στη λίστα και για να το εξάγετε θα πρέπει να το επιλέξετε και να πατήσετε Export.... Θα ξεκινήσει ένας οδηγός για την εξαγωγή του πιστοποιητικού σας:

Πατήστε Next για να συνεχίσετε:

Επιλέξτε Yes, export the private key και πατήστε Next:

Εδώ πρέπει να είναι επιλεγμένο το Personal Information Exchange και οι επιλογές Include all certificates in the certification path if possible και Enable strong protection (αν δεν σας επιτρέπεται να επιλέξετε το συγκεκριμένο, αγνοήστε το). Κατόπιν πατήστε Next:

Θα σας ζητηθεί να προστατέψετε με έναν μυστικό κωδικό το πιστοποιητικό σας τον οποίο αμέσως μετά θα πρέπει να επαληθεύσετε. Έπειτα πατήστε Next:

Σας ζητείται να επιλέξετε που θα αποθηκευτεί το πιστοποιητικό σας. Πατώντας Browse... σας δίνεται η δυνατότητα να προσδιορίσετε τον φάκελο και το όνομα αρχείου αποθήκευσης όπως παρακάτω:

Πατήστε Save αφότου ορίσετε κάποιο όνομα και θα επιστρέψετε στο προηγούμενο παράθυρο όπου πρέπει να πατήσετε Next:

Θα εμφανιστεί το παράθυρο ολοκλήρωσης όπου πρέπει να πατήσετε Finish:

Στα επόμενα δύο πληροφοριακά μηνύματα πρέπει απλά να επιλέξετε ΟΚ:

Τέλος, πατήστε Close για να επιστρέψετε στο παράθυρο Internet Options και Ok για να επιστρέψετε στο βασικό παράθυρο του Internet Explorer.

6. Εισαγωγή πιστοποιητικού στον Internet Explorer

Για να εισάγετε το πιστοποιητικό σας στον Internet Explorer πρέπει καταρχήν να έχετε το αρχείο με κατάληξη p12, το οποίο προκύπτει με εξαγωγή του πιστοποιητικού από το περιβάλλον στο οποίο είναι εγκατεστημένο.

Από το βασικό μενού του Internet Explorer πηγαίνετε στο Tools -> Internet Options... και επιλέγετε το Certificates... από την καρτέλα Content:

Στο παρακάτω παράθυρο επιλέξτε Import...:

Πατήστε το Import a Certificate.... Θα ξεκινήσει ένας οδηγός για την εισαγωγή του ψηφιακού πιστοποιητικού σας:

Πατήστε Next και θα σας ζητηθεί να επιλέξετε το πιστοποιητικό σας από τον χώρο αποθήκευσης του:

Πατώντας το Browse... μπορείτε να αναζητήσετε και να επιλέξετε το πιστοποιητικό σας:

Αφότου επιλέξετε το πιστοποιητικό σας και πατήσετε Next θα σας ζητηθεί να δώσετε τον κωδικό που προστατεύει το συγκεκριμένο αρχείο:

Κατόπιν επιλέξτε το Enable strong private protection και το Mark the private key as exportable και κατόπιν πατήστε το Next:

Επιλέξτε το Automatically... και πατήστε Next:

Στο σημείο αυτό επιλέξτε Finish και θα σας εμφανιστεί το παράθυρο:

Πατήστε το Οκ. Θα εμφανιστούν μηνύματα όπως τα παρακάτω που θα σας ρωτούν αν θέλετε να σβήσετε τυχόν υπάρχοντα πιστοποιητικά για να προσθέσετε καινούρια. Πατήστε Yes:

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας πληροφορεί ότι το πιστοποιητικό σας εγκαταστάθηκε επιτυχώς:

Στο παράθυρο που εμφανίζεται βλέπετε το εγκατεστημένο πιστοπoιητικό σας:

Πατήστε Close για να επιστρέψετε στο παράθυρο Internet Options και Ok για να επιστρέψετε στο βασικό παράθυρο του Internet Explorer.