Δημιουργήστε το ιδιωτικό σας κλειδί στον πλοηγό σας και αυτόματα θα δημιουργηθεί το CSR
Το ελάχιστο μέγεθος κλειδιού για Code Signing πιστοποιητικά με αλγόριθμο RSA πρέπει να είναι 3072 bits
Αλγόριθμος
Μέγεθος κλειδιού
Εισάγετε ένα κωδικό
Επαναλάβετε τον κωδικό